امـــــروز : چهار شنبه 30 خرداد 1397    |   ساعـت :
لینک های تصویری ...
گالری تصاویر ...

کنترل بیماری

در کنترل بیماری جنبه های مختلف مدیریت باید در نظر گرفته شود. آنچه مسلم است رعایت اصول بهداشتی و جلگیری از ورود عامل بیماری به سالنهای کشت، از مهمترین و موثرترین شیوه های کنترل به حساب می اید. تنظیم شرایط محیطی داخل سالن، به خصوص تنظیم رطوبت و رعایت دقیق زمان آبیاری بستر، می تواند در کاهس اپیدمی نقش بسزایی ایفا کند. همانطور که پیش از این نیز ذکر شد وجود رطوبت مازاد در محیط و بستر از عوامل اصلی گسترش بیماری است و جلوگیری از رطویت سطح اندام باردهی قارچ، می تواند در کاهش آلودگی تاثیر بسزایی داشته باشد. البته باید توجه داشت که خشکی بیش از حد ضرورت نیز باعث صدمه دیدن و کاهش محصول قارچ می شود. امروزه دستگاه های حساس ویزه ای برای تعیین میزان دقیق رطوبت سطح کلاهک ساخته شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیم حرارت نیز میتواند در کاهش آلودگی موثر باشد. لیکن این امر باید با دقت  صورت گیرد، تا از صدمه به محصول حتی المقدور جلوگیر یوشد. مثلاً حرارت 10تا 15 درجه سانتی گراد باعث کاهش الودگی و کاهش توسعه و گسترش بیماری می شود. لیکن این درجه حرارت اثرنامطلوبی بر میزان تولید اندام باردهی خواهد گذاشت(محمدزاده پاشا و همکاران، 1376؛ دار 1989)

در مورد کنترل بیماری با استفاده از مواد شیمایی (قارچکش­ها) نیز مطالعات زیادی صورت گرفته است ون زایان (1983) کاربرد قارچ کش های بنومیل، کار بندازیم و تیابندازول، برعلیه بیماری تار عنکبوتی، را موثر دانسته است. ست و دار (1992) نیز مصرف کار بندازیم و تیرام، با غلظت 6/0 گرم ردر لیتر، را بسیار موثر و مفید اعلان کرده اند. محمدی گل تپه و همکاران(1378) با بررسی تاثیر هشت سم مختلف برعلیه علمل بیماری تار عنکبوتی، اعلان کرده اند که قارچ کش های زینب، کار بندازیم، بنومیل، تیوفانات متیل و وتیاواکس 200، در سطح ازمایشگاه و مزرعه کنترل خوبی داشته و دوز مصرف شده روی قارچ خوراکی نیز تاثیر سوء بازدارندگی ندارد

البته از میان قارچ کش های موثر فوق، وتیاواکس 200 در آزمایشگاه و مزرعه در مقایسه سایرین دارای تاثیر سوئ بیشتری روی قارچ خوراکی بوده است. لذا در استفاده از این قارچ کش و قارچ کش های مشابه و همگروه آن، باید احتیاط لازم صورت گیرد.

در این بررسی قارچ کشهای سیستمیک موثر از قارچ کش های غیر سیستمیک گزارش شده است. هر چند تمامی آنها با غلظت 5/0تا 1گرم در لیتر آب در هر متر مربع بستر، از حدمناسب بازدارندگی برخوردار بوده­اند. ست و دار (1992) نیز کاربرد کاربندازیم با غلظت 150 میکروگرم در میلی لیتر را مفید دانسته و آن را صد در صد موثر دانسته اند محمدی گل تپه و همکاران، 1989 غلظت 250 میکروگرم در میلی لیتر از قارچ کش کاربندازیم را روی قارچ C.veticillatum بسیار موثر دانستند. با این وجود مصرف قارچکش ها به عنوان روش کمکی و در مواقع بحرانی توصیه می شود. دراین صورت نیز تعیین بهترین زمان و غلظت ماده مورد استفاده از ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است و رعایت نکات بهداشتی به منظور جلوگیری از استقرار بیماری و گسترش ان بهترین و سالم ترین روش قابل توصیه است.

بیماری کپک سبز با اسامی دیگری مانند کپک سبر تریکودرمایی، سفیدک تریکودرمایی، سوختگی و لکه تریکودرمایی نیزشناخته می شود. قارچ تریکو درما قارچی فراگیر است و عموماً با حضور در هوا، خاک، ترکیبات گیاهی و سایر بسترها و به عنوان یک انگل قارچی شناخته می شود. اگرچه تاکنون چهار تا شش گونه از قارچ تریکودرما به عنوان عوامل مولد کپ کهای سبز ر کمپوست قارچ خوراکی معرفی شده­اند اما گونه T.harzianum به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است. مقایسه جدایه­های  گونه مزبوور- که از کمپوست واحدهای تولیدی مختلف جدا شده- وجود سه بیوتیپ مختلف  به نام های (Th-3, Th-2, Th-19 را به اثبات رسانده است. هر سه بیوتیپ مزبور، ازتوانایی کلنیزاسیون کمپوست قارچ خوراکی و بازداری از تولید اندام باردهی آن با درجات مختلف برخوردار بودند، اما عمده خسارت بنا به گزارش های موجود، احتمالاً به وسیله بیوتیپ Th-2 ایجاد می شود. (Dhar&Verma, 1996. And Seaby,1996a,b) در هند گونه غالب مورد مشاهده t.viride است. و به نظر می رسد این گون با تولید سم در خاک پوششی باعث از بین رفتن بافت قارچ خوراکی می شود.

حمله قازچ تریکودرما به صورت کلنیزاسیون سریع کمپوست اسپان زده شده است . زیستگاه عمده این قارچ در کمپوست و خاک پوششی است و در برخی موارد روی اسپان و بذر هم دیده می شود. ترکودرما در ابتدا میسلیوم سفید رنگی را تولید می کند که به دلیل تشابه رنگ با میسلیوم قارچ خوراکی شاید در آغاز چندان قابل تشخیص نباشد. این بخش های سفد رنگ به تدریج همزمان با شروع اسپورزایی در قارچ، به رنگ سبز تبدیل می شوند. این لکه های سبز رنگ حاصل از اسپورزایی عامل، از بارزترین علایم بیماری مشاهده شده روی کمپوست، خاک پوششی، قفسه ها وغیره است. آلودگی های حاصل از این قارچ عموماً به صورت هوازاد می باشد. و آلودگی در خاک پوششی از طریق خاک پیت یا هوموس وارد می شود. پس از دادن خاک پوششی هاگهای موجود در خاک پیت با حمله به بذر اسپورزایی را آغاز می کنند. بذر آلوده منبع مهمی برای آلودگی های بعدی است. در مرحله بعد، کپک با گسترش از طریق لایه خاک پوششی به سطح خاک می رسد. هاگ های این قارچ بسیار کوچک میباشند و می توانند به راحتی قبل و بعد از اسپان زنی کمپوست از طرق مختلفی باعث آلودگی بستر قارچ های خوراکی شوند.

رشد قارچ ترکودرما اصولاً دراثر شرایط نامناسب محیطی تقویت می شود. این بیماری اکثراً روی مواد آلی در داخل یا اطراف مناطق کشت قارچ دیده می شود. وجود رطوبت بالا در دراز مدت نیز رمود جریان هوا و بالا بودن دی اکسید کربن، شرایط میکرواکولوژی خاک پوششی را برای تقویت رشد این عامل برهم می زند. گونه های این قارچ ph اسیدی بین 4تا 5/5 ترجیح می دهند. این کپک روی کمپوست هایی با میزان کربوهیدرات بالا نیز یافت می شود.

با افزایش رشد جمعیت، کپک مزبور به سرعت مناطق جدید، کلاهک های اولیه وتاز را آلوده روی اندام های باردهی رشد و عوارضی را در آنها ایجاد می کند. قارچ های موجود در بسترهای آلوده بدشکل، لکه دار، قهوه ای رنگ و ترک خورده می شوند. روی ساقه قارچ های آلوده، زخم ها و لکه های مایل به قهوه ای، به ویژه در نزدیکی قاعده و یا رایس دیده می شود. همچنین ممکن است کلاهک به وسیله یک توده میسلیومی، مشابه علایم قارچ verticllium fungicola پوشیده شود. زخم ها و لکه های موجود به صورت خشک می باشند در حالی که لکه های عوامل باکتریایی حالت مرطوب دارند. وجود این علایم باعث کاهش رشد اسپان، کاهش رشد اندام های باردهی یا توقف رشد آنها، کاهش عملکرد محصول، کاهش طول عمر،طول دوره نگهداری قارچ و بازار پسندی کطلوب برای محصول می شود. به نظر می رشد قارچ تریکودرما برخی از سم های بازدارنده رشد و تشکیل پریموردیوم ها را تولید می کند. میزان آلودگی های ناشی از قارچ تریکودرما در سیستم کشت با قفسه های چوبی(به دلیل حفظ رطوبت برای مدت طولانیتر) بیشتر است. مشکل دیگر این بیماری مصرف غذایی اسپورهای قارچ تریکودرمابه وسیله کنه های فلفل قرمز از گونه های histiostoma feroniarum , pygmephorus mesembrinae می باشد. هاگ های این قارچ بسیار  چسبنده است و در نتیجه با چسبیدن به بدن کنه های مذکور می توانند به راحتی در بسترهای قارچ گسترش یابند.

دانستنی ها ...
آمــــار ...
بیشترین بازدید 823
بازدید دیروز 10
بازدید امروز 2
بازدید هفت روز اخیر 43
بازدید این ماه 242
بازدید کل 26110
تعداد افراد آنلاین 1
آی پی شما 54.81.71.68
سیستم عامل Unknown
مرورگر Unknown
نظر سنجی ...
نظر شما در مورد محصولات شرکت چیست
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تا کنون خریداری نکرده ام
فیلم های آموزشی ...